generasjonsopprør

«Det er få tegn på at middelklassens unge, på grunn av redsel for deklassering, slutter å drikke.»