generasjoner

Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.