funksjonshemming

«Få betrakter tiltakene som Tolga-brødrene ble utsatt for som hjelp.»
«Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre.»
«Vi snakker tross alt om mennesker – de debatten om genteknologi og livsverdi til syvende og sist handler om.»