Per Fugelli

«Mennesker med lav selvfølelse får det bare verre av å høre slikt tøv.»