Frode Helmich Pedersen

Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Skal ingen som mottar honorar for å skrive anmeldelser få engasjere seg i debatten om kritikkens kår?