Frode Helland

«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.
«Denne forestillingen om at en minoritet forstiller seg, er avgjørende, og farlig.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»