Annonse

Friedrich Hayek

Friedrich Hayek

«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»
«Slik henger den økonomiske forståelsen av barn som humankapital sammen med det nyliberale synet på lederskap.»