Friedrich Hayek

«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»
«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»
«Slik henger den økonomiske forståelsen av barn som humankapital sammen med det nyliberale synet på lederskap.»