Fredriksen-samlingen

FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.