Fredrik Fasting Torgersen

«Er Kolflaaths kritikk feil, bygger den på feil grunnlag og hva er i tilfelle feil?»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Det grenser til det kriminelle når Langbach, som tidligere dommer, slenger ut en slik påstand.»
«Hvis en pasient klager på smerter i brystet, er det ikke sikkert at det er noe i veien med pasientens hjerte.»
«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»
«Det blir som om antropologen Margaret Mead skulle ha studert folk på Samoa fra et fly i 30 000 fots høyde.»
«Hans argumentasjon kan ikke skyldes annet enn uredelighet av groveste slag.»
«Denne barnålstypen er den vanligste å få på seg om man ferdes i norsk (nordisk) granskog.»
«Hans argumentasjon kan mildt sagt karakteriseres som primitiv og ufin.»
«Det er dypt fascinerende at så mange professorer utviser så dårlig skjønn i en så godt opplyst sak.»
«At jeg holder på med 'usannheter' tar jeg som en ytterligere kompliment.»
«Sjelden eller aldri har så mange kvalifiserte forskere fra ulike vitenskaper tvilt så mye så lenge på noe som på dommen i Torgersensaken.»