Frank Rossavik

«Vi har mange og til dels skarpe diskusjoner. Avgjørelsene går i ulike retninger.»