Francesca Borri

«Hedda Lingaas Fossum (red.): Fett 4/2015 Fjorårets siste nummer av Fett er vel verdt å ta med seg inn i 2016. Det er dessverre ingen utsikter til at nummerets tema – krig –…»