forurensning

«Et forbud mot plastposer krever minimalt av oss som samfunn.»