Annonse

Annonse

forskningsrådet

forskningsrådet

24 november 2017

Direktøren i Forskningsrådet har tillit til forskningen.

22 september 2017
22 september 2017

Hvorfor skal folk ha tillit til forskning? Forskningsrådet står i fare for å bomme på viktige samfunnstrekk, skriver forskere ved NTNU

19 september 2017

Evalueringen av norsk humaniora vil være et nyttig redskap for å gjøre forskningen enda bedre.

08 september 2017

Forskning og innovasjon har en nøkkelrolle i tre av regjeringens nye stortingsmeldinger: Perspektivmeldingen, Industrimeldingen og Humaniorameldingen er preget av at de springer ut av ulike politikktradisjoner.

26 mai 2017

Historien om hva som skjedde da forskere sendte samme søknad til to ulike adresser i Forskningsrådet.

17 februar 2017

Pål Krafts uttalelser om kvalitativ metode i samfunnsforskning vekker bestyrtelse.

03 februar 2017

Norges forskningsråd er en skandale for humanistisk grunnforskning.

13 januar 2017

I tolv år har Arvid Hallén har lyttet tålmodig til klager og krav fra forskere og politikere. Nå slutter han som direktør i Forskningsrådet, og letter på trykket.

30 september 2016

John-Arne Røttingen (47) har ledet an i den globale kampen mot ebola og andre smittsomme sykdommer. Nå blir han ny direktør i Norges forskningsråd.

17 juni 2016

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, søker jobben som administrerende direktør i Norges forskningsråd.  

15 april 2016