Annonse

forskningsråd

forskningsråd

«Vi kan risikere teknologisk styrt forskning på leting etter noe å måle.»
«Hovedinntrykket er at kvalitativ forskning har en lite fremtredende rolle i moderne psykologi.»