Annonse

forskningsmidler

forskningsmidler

«Jeg angripes for å ha insinuert at Bøhn var skuffet. Jeg er enig i at det var en avsporing.»
«Motsetningsforhold mellom kvalitet og nytte er oppkonstruert.»