forskningsformidling

«Fremfor å bytte ut begreper, ønsker vi tiltak som monner.»