forskningsetikk

«Mitt inntrykk er at mange store givere tror man kan bestille den forskningen man trenger.»
«Jeg angripes for å ha insinuert at Bøhn var skuffet. Jeg er enig i at det var en avsporing.»