Annonse

forskning

forskning

Vi stenger oss inne i en nasjonal boble dersom vi kun bruker norsk.
«Da sitter vi til slutt igjen med et amputert fagspråk og et uthulet nasjonalspråk»
«Det er faktisk egoistisk snylting å skrive på norsk.»
«Det er oppsiktsvekkende at ekspertgruppa så ensidig opererer innenfor en mikrososial, individuell synsvinkel.»