Annonse

forskning

forskning

Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Forskningen på polyfamilier er tynn, omstridt og sprikende.»
«Hvordan skal vi få best mulig forskning ut av midlene Forskningsrådet disponerer?»
«Åse Wetås begår den første misforståelsen i første setning.»
Et slikt kunnskapsperspektiv ville gjøre det vanskelig for ambisiøse norske forskere å ta for seg slike store og vanskelige problemer.