Annonse

forskning

forskning

«Statsråden ser bort fra at Athen-instituttet gir et sentralt tilbud i klassiske og middelhavsrelevante studier i Norge.»
«Det er ingen uenighet om at mesteparten av reglene til Forskningsrådet ikke er forskrifter i teknisk forstand.»
«Vi ønsker oss en forskningsformidling som konsulterer forskningen når det gjelder hvordan informasjon bør formidles.»
«Målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering og redaksjonelle vurderinger.»
«Markedsideologien er påtrengende tydelig.»