forskeren svarer

I Morgenbladets ukentlige forskermøte svarer norske forskere på et sett faste spørsmål, inspirert av blant annet Edge-stiftelsen og det klassiske spørreskjemaet Proust Questionnaire.