Annonse

forskere

Det er ikke usannsynlig at journalistene påvirkes av sitt politiske ståsted i sine kildevalg.
«Jeg utfordrer Ørjasæter og andre til å påvise at jeg ikke fyller rimelige objektivitets- og saklighetsnormer.»
«Kunnskap og sound bites er to helt forskjelllige ting.»
«Dagens Forskningsråd uttrykker stor mistillit til oss humanister.»
«Vi kan risikere teknologisk styrt forskning på leting etter noe å måle.»
«Hovedinntrykket er at kvalitativ forskning har en lite fremtredende rolle i moderne psykologi.»
«Dessverre er utlysningen preget av at man ikke har tenkt så mye på forskere.»