forlagsbransjen

Jeg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.
« I likhet med mindre skrivende mennesker kan også forfattere være noen ytterst ubehagelige typer.»