forfatterskap

«Moes retorikk er grunnleggende selvmotsigende.»