Annonse

Forfatterforbundet

«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
Med Kulturdepartementets beslutning kan det se ut til at vi i statens øyne har fått to likestilte forfatterforeninger.
– Dette er helt i tråd med regjeringens litteraturpolitikk, og ikke overraskende i det hele tatt.