Forfatterforbundet

«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
Med Kulturdepartementets beslutning kan det se ut til at vi i statens øyne har fått to likestilte forfatterforeninger.
– Dette er helt i tråd med regjeringens litteraturpolitikk, og ikke overraskende i det hele tatt.