forfattere

«Helt siden oppstarten har vi formulert og praktisert en aksjonisme som skal sprike i sitt mangfold.»
«Det spilte jo en stor rolle at kritikerne, forskerne og forfatterne valgte Wergeland som nasjonal­dikter i stedet for Welhaven.»
«Dette er en bransje som merkelig nok sjelden klarer å formidle holdningene sine med rene ord.»