Foretaksmodellen

«Markedsideologien er påtrengende tydelig.»
Heller ikke det åpne, demokratiske samfunn kan styres av ytre målestokker.
«Vi må som akademisk kollegium søke tilbake til universitetets grunnidé»