forelesere

Dette er ikke utfordringer som har oppstått fordi norske universiteter ansetter flere utlendinger enn de gjorde før.
«Vi fikk en nobelpris i forskning, men jeg er ikke sikker på om vi hadde fått det i utdanning.»