Foreldrepermisjon

«Neste steg bør være en tilnærmet likedeling av den betalte permisjonen.»