folket

«Er vi med eller mot hverandre og denne verden?»
«Det er noe dypt reaksjonært over det å skulle sette litteraturen inn i et folkesjelsprosjekt.»