folkehelse

«Alle aktørene må ta medansvar for at systemet vi er del av blir bedre, med minst like godt personvern.»
Vi kaller den gjerne en «krummerik».
«Forskningens viktigste ressurs er verken hjernekraft, penger, eller utstyr. Det er tillit.»