fødsler

«Biologien kan ikke forklare barnebehovet. Er vi offer for samfunnets press?»
«Det er uklart hvorfor fødselsratene ikke tar seg opp ettersom økonomien går noe bedre.»