FNs klimapanel

«Å argumentere for hvilke fremtider som er ønskelige, er ikke klimapanelets oppgave.