Flyskam

«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«Skamdiskusjonen viser oss at klimaet faktisk har begynt å angå oss personlig.»
Der vanlige fly blir luftens kollektiv, er privatfly luftens luksus-suv.