flyktningpolitikk

«Kommunenes villighet til å ta imot flyktninger henger ikke sammen med hvor godt de lyktes.»