flamme forlag

Jeg stusser over Brochmanns begrunnelse for å lese romanene Samleren og Grandiosa opp mot hverandre.»