Finn Iunker

«Det grenser til det kriminelle når Langbach, som tidligere dommer, slenger ut en slik påstand.»
«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Hvis en pasient klager på smerter i brystet, er det ikke sikkert at det er noe i veien med pasientens hjerte.»
«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»
«Det blir som om antropologen Margaret Mead skulle ha studert folk på Samoa fra et fly i 30 000 fots høyde.»
«Hans argumentasjon kan ikke skyldes annet enn uredelighet av groveste slag.»
«Vurderingene siden 1958 har stor sett vist med stadig større grad av klarhet at dommen er riktig.»
«Det var Finn Iunker som begynte med «å hamre løs» på oss.»
«Denne barnålstypen er den vanligste å få på seg om man ferdes i norsk (nordisk) granskog.»
«Hans argumentasjon kan mildt sagt karakteriseres som primitiv og ufin.»
«Det er dypt fascinerende at så mange professorer utviser så dårlig skjønn i en så godt opplyst sak.»