filosofi

Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme