fellesskap

«Synes Isaken at regjeringen bidrar til å skape tilhørighet med denne politikken?»