fagkritikk

«Vi kan ikke la være å undersøke sosiale fenomener fordi det er usikkerhet heftet ved det.»