fag

«Hernes ser ut til å bestride noe som alltid har vært regnet som helt selvsagt.»
«Hernes ser ut til å bestride noe som alltid har vært regnet som helt selvsagt.»