eutanasi

«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Kanskje har Moen absolutt forstått poenget, men jeg har ikke fått med meg at han har svart på det.»
«Politikere som ytrer seg for retten til sjølvbestemt død, blir politisk døde selv.»
«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»