eugenikk

««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Er ikke evnen til inkonsekvens egentlig noe veldig spesifikt menneskelig?»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»
«Hvor mye skal kvinnen få vite om fosteret før hun kan velge at det ikke skal bli til et menneske?»
«Jeg er åpen for at en større kvinneandel kan være et gode for et samfunn. Skulle det være en absurd konklusjon?»
«Hvis intelligens i sum er et gode, så er det først og fremst et relativt gode, for de intelligente.»
«Hva innebærer det egentlig for Moen å gjøre verden bedre?.»