etterretning

«At et samlet fagmiljø kritiserer loven, bør få alle varsellamper til å ringe.»
«Regjeringen vil ikke legge frem et lovforslag som ikke virker etter hensikten.»