etikk

Dette er ikke tilstrekkelig til å vise utilitarismens uegnethet som nødsituasjonsetikk.