Annonse

etikk

etikk

Men det er klart at det er en forsker her som føler seg utnyttet og tråkket på. Det må man ta på alvor.
«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»
«Vi er bekymret for at det skapes et inntrykk av at filosofisk argumentasjon kan gi klare og entydige konklusjoner.»