Espen Stueland

«Hvor er det det svikter når klimaforskningen ikke tas til etterretning i større grad?»