espen søbye

«Oppgjøret i Forfatterforeningen var ikke av de mest militante.»
Søbye skriver som om han mener bygningsvern er noe man ikke bør drive med,
«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»