ernæring

«Vi kan ikke eksperimentere med folks helse»
I Døvings verden handler ernæringsvitenskapen om to faktorer; innhold av næringsstoffer og innhold av energi i maten.