Erling Sandmo

Det fremkommer ikke klart hva slags tekst som publiseres i boken, og heller ikke om teksten har vært gitt ut tidligere.
Musikerne forsvarer virkelig tidens symfonier som en egen, historisk teknologi.