Annonse

Annonse

Erling Holmøy

Stortingets høring om bråket i SSB avdekket en usedvanlig rørete kommandorekke.

12 januar 2018

Hva er det med denne mannen som Siv Jensen ikke kan klare seg uten?

01 desember 2017
24 november 2017
17 november 2017

Christine Meyer hadde rett i én ting: SSB bør ikke gjøre innvandrerregnskap, skriver Maria Berg Reinertsen.

16 november 2017

SSBs omstridte innvandringsrapport tar utgangspunkt i et Norge der grensen stenges.

10 november 2017
10 november 2017

SSB krever at fagfolk skal publisere i ledende tidsskrifter for å få lov til å forske. Dette er stikk i strid med intensjonene, sier arkitekten bak tellekantsystemet.

10 november 2017

Erling Holmøys innvandringsregnskap er en dårlig analyse som slukes rått av politikere og medier, mener stjerneøkonom Magne Mogstad.

02 november 2017

Bråket i Statistisk sentralbyrå reiser et spørsmål som går helt til topps i samfunnsøkonomien: Er det den beste – eller den mest moteriktige forskningen som blir publisert?

02 november 2017
tor 02.11.2017
19:00Spor 5

«Veien til trelldom». Oljeavhengighet og framtidas velferdsstat – eksempelet Norge

Hva skjer når den norske olja ikke lenger kan bære velferdsstaten?

Må ungdommen i framtida jobbe gratis for staten? Vi har invitert Torgeir Høien, Skagenfondenes sjefsøkonom og makroøkonomiske analytiker, til å innlede om hvorvidt Norge er blitt så hekta på oljepenger at offentlig sektor bare fortsetter å svulme ut – uavhengig av finansministerens politiske farge. Hva vil dette eventuelt bety for offentlig og privat ansatte, og hvordan skal framtidas velferdssamfunn kunne bestå?

– Offentlige utgifter vokser i et kraftig tempo. Skyldes det at medianvelgeren ikke er skattebetaler, men skatteforbruker?

– Hva med ansatte i privat sektor, står de i fare for å bli en pariakaste?

– I hvor stor grad kan staten lene seg på oljefondet?

– Når må skattesatsene settes opp?

– Hvor mye kan satsene øke før skatteinntektene går ned?

– Kan det i framtida være et alternativ å kreve at ungdom må jobbe gratis ett år eller to – for staten?

Deltakere:

June Kristin Lima Bru, banksjef privatmarked i Jæren Sparebank, konsulent, foredragsholder og fembarnsmor fra Bryne. Driver firmaet Norsk Ledelse. Har skrevet boka «Den norske ledelsesmodellen», som blant annet peker på at modellen for norsk ledelse henger tett sammen med ideologien for velferdsstaten: fellesskapsløsninger med stor grad av likhet for alle.

Torgeir Høien er sjeføkonom og makroøkonom i Skagenfondene. Han har tidligere vært seniorøkonom i Handelsbanken og medlem i hovedstyret i Norges Bank. Har også jobbet som lektor i den videregående skolen. Utdannet i samfunnsøkonomi, bl.a. ved New York University.

Erling Holmøy, forskningsleder i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Cand. oecon fra Universitetet i Oslo.

Torfinn Harding, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Også tilknyttet blant annet UiS og University of Oxford.

HOVEDSPONSORER

LYSE, HANDELSBANKEN, SKAGEN fondene, STAVANGER AFTENBLAD

ANDRE BIDRAGSYTERE

Tor Dagfinn Veen (TDV), Stavanger kommune, Handelhøgskolen ved UiS, Fritt Ord

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Månebakken AS, Fritt Ord, Kulturrådet, Stavanger kommune, Det kongelige kulturdepartement, Rogaland fylkeskommune

 

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt Ord, Stavanger kommune, Norsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

25 forskere, blant dem Erling Holmøy, kjent for sitt innvandringsregnskap, får ikke lenger lov til å forske i Statistisk sentralbyrå. Vi må bevare tilliten til byrået på lang sikt, forklarer forskningssjef Kjetil Telle.

27 oktober 2017
ons 01.11.2017
08:00kåkå Sting Nere

KÅKÅnomics 2017

Norges og Nordens første, beste og morsomste økonomifestival!

PENGER, LUKSUSFELLER, SKATTESNYTING, BITCOIN, NÆRING, GJELD, INNVANDRINGSREGNSKAP, SEXINDUSTRI, BORGERLØNN, ØKONOMISK PERSONLIGHET, TRELLDOM, FINANSKRISE, FRAMTIDAS ARBEIDPLASSER, PROTEKSJONISME, SPORTSØKONOMI, FAGKRITIKK, ALGORITMER, UTOPIER, LYKKE + KONSERTER, KABARET, TEATERIMPRO OG LULUSHOW M.M

Hvem skal styre hva Statistisk sentralbyrå skal forske på: vitenskapelige tidsskrifter eller Finansdepartementet?

27 januar 2017

NRKs flyktningregnskap er villedende på minst to måter, skriver Maria Reinertsen.

30 oktober 2015