Equinor

«Jeg ser behov for å korrigere de groveste misforståelsene om statens eierutøvelse.»
«Er det ånden fra Equanor som nå føres videre i Equinor?»