EØS

«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»
«Min generasjon burde få si vår mening om vi mener Norge skal fortsette å være med i EØS.»